В своето слово Касъм-Жомарт Токаев посочи, че членовете на Националния съвет за обществено доверие съвместно с представителите на държавните органи извършиха голям обем работа, бяха разгледани много предложения и инициативи, а обсъжданията се придружаваха с горещи дискусии. Както подчерта държавният глава, първостепенната задача на Съвета е разработването на системни, дългосрочни, ефективни мерки по актуални икономически и политически въпроси на страната.

- Тази работа ще даде мощен тласък на укрепването на демокрацията и ще повиши доверието на обществото във властта. Нашият опит е високо оценен от международни организации. Като цяло той получи признание като образец на отговорен и конструктивен диалог. Най-важното е, че Националният съвет оправдава общественото доверие. Има и друг важен аспект. Ние изграждаме нова политическа култура чрез конструктивен диалог, каза президентът.

Според Касъм-Жомарт Токаев процесът на преодоляване на страха от алтернативна гледна точка е в ход. В дейността на НСОД намери своето пряко въплъщение президентската формула „различни мнения - единна нация”.

Държавния глава информира, че въз основа на консолидирани решения, е изготвен първия пакет от реформи. Един от най-важните му точки се отнася до въпроса за земята и рационалното използване на земеделските земи.

- Министерството на земеделието съвместно с Министерството на цифровото развитие трябва да завърши всички подготвителни работи и до 1 май 2020 година да изпълни пилотен проект по заснемане на земята в редица области. Освен това трябва да предприемем други мерки за засилване на контрола върху рационалното използване на земята. Вярвам, че е необходимо да се увеличат основните данъци за неизползвани парцели от 10 до 20 пъти. Също така, с цел принудително изземване, трябва да се намали срокът на неизползване на земеделска земя от сегашните две години до една година, подчерта президентът.

Един от най-важните въпроси - отчетността и откритостта на държавните структури, рационалността и прозрачността на бюджетните разходи. По решение на Касъм-Жомарт Токаев, Сметната палата ще започне публикуването на основните резултати от своите одиторски дейности по проверка на държавните органи и организации. В състава на борда на директорите на социално значими предприятия от квазидържавен сектор ще влязат представители на гражданското общество, ще започне работа по намаляване на икономическата обвързаност на държавните предприятия.

Освен това ще се променят правните норми относно привличането на чуждестранни работници.

- Ще бъде значително намалена квотата за привличане на чуждестранна работна сила за 2020 година. Намалението ще бъде около 40% - от 49 хиляди през 2019 г. до 29 хиляди през 2020 г. На второ място, всички предприятия с персонал повече от 250 души, наемащи повече от 30 чуждестранни работници, ще бъдат обхванати от редовни проверки.  Сега Министерството на труда може бързо да реагира на всякакви нарушения, включително несъответствия в заплащането, социално-битови условия и т.н., като не позволява на проблемите да се натрупват,  каза държавният глава.

В словото беше отбелязано значението на прозрачността на информацията за разпределението на бюджетните средства и външния дълг. В тази връзка до 1 април 2020 г. министерствата на националната икономика, финансите и Националната банка са натоварени с разработването на единен регистър на външния дълг. За да се бори със сивата икономика и незаконния трафик на финансови средства, правителството, заедно с Националната камара на предприемачите, ще създаде отворена интегрирана база данни за субектите на бизнеса.

Говорейки за социалните реформи, президентът смята, че остава актуален въпросът за предоставяне на адресна социална помощ на многодетни семейства. Правителството има задачата да осигури прозрачна и справедлива адресна социална помощ. Касъм-Жомарт Токаев подчерта, че държавата трябва да помага само на нуждаещите се.

- Новата държавна помощ за многодетни семейства се предлага да се установи в диференцирани размери, кратни на МРП (минимален разчетен показател), от 42,5 до 74 хиляди тенге. Освен това децата от семейства с ниски доходи ще получат гарантиран социален пакет. Децата в предучилищна възраст ще бъдат снабдени с хранителни комплекти и други средства от първа необходимост. Учениците ще получават безплатна топла храна в училищата, ежедневно безплатно пътуване до и от училище, както и училищни униформи и учебни пособия, съобщи държавният глава.

Хората с увреждания няма да останат без внимание. Работодателите трябва да разпределят специални квоти за тях.

Президентът отложи въвеждането на 5-процентни пенсионни вноски от работодателите.

- Не спират обсъжданията по въвеждане на 5-процентни пенсионни вноски от работодателите. Предполагаше се, че начисляването на тези вноски ще започне от 1 януари 2020 г., но все още няма единно мнение. Следователно, срокът за въвеждане на задължителни пенсионни вноски от работодателите се отлага до 2023 г., каза Касъм-Жомарт Токаев.

Сериозни стъпки ще бъдат направени в областта на реформирането на сегашната политическа система. Според държавния глава трябва да се пристъпи към въвеждането на уведомителен принцип при провеждане на митинги, които са допустими, ако не нарушават закона и обществения ред.

Това е принципната ми позиция. Вие я знаете, ще я закрепим законодателно. Време е обществото да придобива култура на митингите. И обществото, и държавата трябва адекватно да се отнасят към публичното изразяване на позиция. Но трябва да разберем, че митингите са не само право, но и отговорност. Днес на заседанието на Националния съвет искам да кажа, че в рамките на изпълнението на Плана за изпълнение на президентското обръщение е разработен проект на Закон за мирните събрания.  Не става въпрос само за промени в действащия закон, а за концептуално нов закон, който регламентира въпросите за организирането и провеждането на всички форми на мирни събрания. Правителството трябва да внесе проектозакона за разглеждане от Парламента, каза президентът.

Касъм-Жомарт Токаев смята, че е възможно двойно да се намали прагът за броя на членовете на политическите партии за регистрацията им: от 40 хиляди до 20 хиляди души. Той също така инициира въвеждането на задължителна квота от 30% за жени и младежи в избирателните списъци на партиите. Освен това ще бъдат въведени законодателни разпоредби, регулиращи правата на политическото малцинство в законодателния орган, което ще позволи на представители на различни партии да ръководят някои парламентарни комисии. 

Държавният глава се спря на решаването на въпроси, които активно бяха повдигнати от защитниците на правата на човека. Министерството на външните работи е инструктирано да започне процедура за присъединяване към Втория факултативен протокол на Международния пакт за граждански и политически права. Също така се предлага хуманизиране на член 174 от Наказателния кодекс. Друг важен въпрос, който отдавна се обсъжда и предизвиква разгорещени дискусии в обществото, е член 130 от Наказателния кодекс за клевета.

- С примера на дискусията за тази норма можете да видите колко трудно е да се намери единно решение. В края на краищата, трябва да се вземат предвид всички аспекти – правни, хуманитарни, етични и международни стандарти. В резултат на анализа на всички позиции и нюанси на този въпрос, реших да декриминализирам член 130 от Наказателния кодекс и да го прехвърля в Административния кодекс. Необходимо е да се запази висока мярка за отговорност, за да се гарантират правата на другите граждани и да се защитят от клеветнически измислици и атаки, каза президентът на Казахстан.

В заключение на словото си Касъм-Жомарт Токаев отбеляза, че демокрацията е огромна отговорност както на властта, така и на гражданите, която трябва да служи на развитието и създаването, а не на разединението и разпадането. Казахстанците, според неговото убеждение, са призовани да изпълнят историческа мисия - чрез примера си да покажат, как е необходимо и възможно чрез съзидателен диалог на властта и народа да преодолеят всякакви препятствия.Модератор на срещата бе ръководителят на президентската администрация Ерлан Кошанов. С доклади се изказаха съветникът на президента – секретар на Националния съвет Ерлан Карин и членовете на НСОД Ерлан Саиров, Саясат Нурбек и Мухтар Тайжан.

новина тип: