Почетен консул на Република Казахстан в Република България, Благоевград 

Митко Солаков