Туризъм

Днес Казахстан предлага на практика всички съществуващи видове туризъм: познавателен, развлекателен, етнически, екологичен и др. Разработени са над 900 маршрута за пътуване из цялата територия на Казахстан.