История и култура

Република Казахстан е единна държава с президентска форма на управление. Съгласно конституцията, държавата е демократична, светска, правна и социална, чиито най-високи ценности са животът, правата и свободите на човека.