Почетното консулство на Република Казахстан в Благоевград съществува от 10 ноември, 2014 г. Консулският окръг, който то обслужва обхваща територията на областите : Видин, Монтана, София. Перник, Кюстендил, Благоевград, Враца,Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Почетното консулство на Република Казахстан в Благоевград има важно значение за развитието и по-нататъшното задълбочаване на двустранните отношения между България и Казахстан. То увеличава и възможностите за развитие на икономическите и културни връзки между страните, за отваряне на нови пазари, за увеличаване на българския износ и привличане на чужди инвестиции в страната ни.