ТЕРИТОРИЯТА, КОЯТО СЕ ОБСЛУЖВА ОТ ПОЧЕТНОТО КОНСУЛСТВО на РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН в БЛАГОЕВГРАД, ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНИ:

Благоевград

Враца

Монтана

Видин

Пловдив

Пазарджик

Перник

Кюстендил

Смолян

София