Кметовете на град Уралск и град Благоевград подписаха меморандум за сътрудничество 

Кметът на град  Уралск – Нариман Турегалиев, и кметът на град Благоевград  – д-р Атанас Камбитов, подписаха меморандум за сътрудничество на официална церемония на 16.06.2016 г. По този случай в Благоевград пристигна официална делегация от Казахстан. Меморандумът цели укрепване на отношенията и потвърждава съвместните стремежи в интересите на градовете и народите. Двете страни се споразумяха за сътрудничество в духа на взаимното разбиране и солидарност в икономическата, културната, образователната и други области, представляващи взаимен интерес за общото благо. Сред приоритетите, които ще бъдат следвани от страните в меморандума още са: оказване на съдействие в укрепването и развитието на взаимноизгодните връзки между бизнеса в двата града и насърчаването на посещения на групи ученици и други жители на двата града в различни сфери.

На снимката/ от ляво на дясно/: Втори секретар на посолството на Република Казахстан в Република България – Бауржан Сарсембеков, почетният консул на Република Казахстан в Република България – Митко Солаков, кметът на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов, ръководителят на дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България Н.Пр. Темиртай Избастин, Предс. Обс Благоевград – Радослав Тасков

новина тип: