На 6 ноември 2018 година в Астана президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев участва в официалната церемония по откриване на международния технологичен парк на ИТ стартъп «Astana Hub», чиято мисия е да стане център за развитие на иновационни проекти и да привлича млади и талантливи ИТ специалисти от цял свят.

Изказвайки се на церемонията по откриването, президентът на Казахстан отбеляза, че това мероприятие е много актуално за Казахстан в условията на четвъртата индустриална революция и подчерта специалното значение на цифровизацията в по-нататъшния напредък на страната и обществото. Назарбаев отбеляза, че днес интернет, изкуственият интелект, технологии за 3D печат и блокчейн вече са навлезли във всички сфери от живота на човека, това е главната тенденция на съвремието. Цифровизацията стана един от важните фактори за развитието и конкурентоспособността на държавите, а водещите държави в света и техните обединения, такива като G-20 и Европейският съюз, вече са приели своите стратегически документи по цифровизацията.

Международният технологичен парк на ИТ стартъп «Astana Hub» ще подкрепя високотехнологични проекти за укрепване на икономиката на Казахстан, ще стане сърцевина на създадената в страната иновационна екосистема. За участниците в «Astana Hub» се предвиждат облекчени визови и трудови режими, данъчни и други преференции. Със стартъп отбори ще работят опитни експерти-ментори.

По официални данни вече са регистрирани повече от 1200 участници, изпълняват се проекти на 146 стартъпа. Очаква се, че до 2022 година 67 милиарда тенге (близо 310 млн. лева) ще бъдат инвестирани в стартъп. Astana Hub използва инфраструктурата на изложбеното градче ЕКСПО, в което миналата година Астана проведе Международното специализирано изложение ЕКСПО с тема «Енергията на бъдещето».

Президентът на Казахстан съобщи, че в страната е създаден Клуб на бизнес ангелите (QazAngels), Асоциация на венчърните капиталисти и Фонд за съинвестиране.

По темата за цифровизацията Назарбаев отбеляза, че Казахстан бе един от пионерите в ОНД при въвеждане на електронни държавни услуги, а през 2017 година стартира Третата модернизация на Казахстан, която бе обявена в обръщението на президента Назарбаев към нацията и която вече бележи конкретни успехи. 

 

новина тип: