Казахстан ще претърпи нови политически реформи. Това каза президентът на страната Касъм-Жомарт Токаев по време на второто заседание на Националния съвет за обществено доверие. В словото си той отбеляза, че Казахстан изгражда нова политическа култура чрез конструктивен диалог. В този контекст, работата на Националния съвет повишава доверието на обществото във властта и нивото на демокрация в страната.

Президентът се застъпи за решаването на проблемите в социалната сфера. В страната се въвежда гарантиран социален пакет. На децата в предучилищна възраст от семейства с ниски доходи ще се предоставят хранителни комплекти. Учениците от същата категория ще получат безплатна топла храна, училищни униформи, учебни пособия и безплатно пътуване в обществен транспорт. В републиката ще се въведат и нови помощи за многодетни семейства. Размерът на социалните плащания ще варира в зависимост от броя на децата - от 42 до 74 хиляди тенге (от 190 до 340 лева).

Хората с увреждания също не остават без внимание. Работодателите ще трябва да разпределят специални квоти за тях. В допълнение, президентът отложи въвеждането на задължителна 5-процентна пенсионна вноска от работодателите до 2023 година.

По заръка на държавния глава ще се променят и правните норми, свързани с привличането на чуждестранни работници. Квотата за привличане на чуждестранна работна сила за 2020 г.ще бъде значително намалена. Намалението ще бъде около 40% - от 49 хиляди през 2019 г. до 29 хиляди през 2020 г. В същото време всички предприятия с повече от 250 души, наемащи повече от 30 чуждестранни работници, ще бъдат обхванати от редовни проверки. Това ще позволи на Министерството на труда и социалната защита на населението на страната да осигури бърз отговор на всяко нарушение, включително несъответствия в заплащането, социално-битовите условия.

Отчетността и откритостта на държавните структури, рационалността и прозрачността на бюджетните разходи се превърнаха в една от най-важните точки в словото на държавния глава. По решение на Касъм-Жомарт Токаев, Сметната палата ще започне публикуването на основните резултати от своите одитни дейности по проверка на държавните органи и организации. В словото се отбелязва значението на прозрачността на информацията за външния дълг. В тази връзка до 1 април 2020 г.ще бъде разработен единен регистър на външния дълг. За да се бори със сивата икономика и незаконния трафик на финансови средства, правителството ще създаде отворена интегрирана база данни за бизнес субектите.

Принципна беше и остава позицията на президента по въпроса за земята. Според президента до 1 май 2020 г. ще бъде проведен пилотен проект за космомониторинг на земята в редица области на страната. Ще бъде засилен контролът върху рационалното използване на земята. За това в скоро време ще бъдат увеличени основните данъци за неизползвани парцели от 10 до 20 пъти, а в случаи ако взетата под наем земеделска земя не се обработва повече от една година, тя ще се изземва (досега този срок беше 2 години).

Сериозни стъпки ще бъдат направени в областта на реформирането на сегашната политическа система. В дейността на Националния съвет намери своето пряко въплъщение президентската формула „различни мнения-единна нация”. Според държавния глава трябва да се пристъпи към въвеждането на уведомителен принцип за организиране на митинги, които са допустими, ако не нарушават закона и обществения ред. Разработен е съответен проект на Закон за мирните събрания и правителството е натоварено да го внесе за разглеждане в парламента.

Една от най-важните задачи на президента е да намали наполовина праговото изискване за регистрация на политически партии. Ще бъдат въведени законови разпоредби, според които 20 хиляди души ще могат да създадат политическо обединение, а не 40 хиляди, както беше досега. Президентът също така инициира въвеждането на задължителна квота от 30% за жени и младежи в избирателните списъци на партиите. На законодателно ниво ще бъдат защитени правата на политическото малцинство в парламента, което ще позволи на представители на различни партии да ръководят някои парламентарни комисии.

Държавният глава се спря на решаването на въпроси, които активно бяха повдигнати от защитниците на правата на човека. На министерството на външните работи е заръчано да започне процедура по присъединяване към втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права. Също така, президентът взе решение да се направят стъпки по декриминализиране на клеветата и преместването ѝ от Наказателния кодекс в Административен кодекс.

В заключение, президентът Касъм-Жомарт Токаев отбеляза, че демокрацията е огромна отговорност както на властта, така и на гражданите, която трябва да служи за развитие и изграждане, а не за разединение и разпад. Казахстанците, според неговото убеждение, са призовани да изпълнят историческа мисия - да покажат как е необходимо и възможно чрез съзидателен диалог между властта и народа да преодолеят всякакви препятствия.

новина тип: