Председателят на Конституционния съд на Република Казахстан на официално посещение при вицепрезидента на Република България

Председателят на Конституционния съд на Република Казахстан Игор Рогов бе поканен и официално приет от вицепрезидента на Република България Маргарита Попова. Срещата се проведе в Президентството на 20 септември,  2016 г. Поканата е по повод 25 години от създаване на Конституционния съд на Република България, която ще бъде отбелязана  с Международна конференция на 21 и 22 септември, 2016 г.  на тема „Защитата на основните права на гражданите и националната сигурност в съвременния свят. Ролята на конституционните съдилища“.

На снимката /от ляво на дясно/: Почетният консул на Република Казахстан в Република България Митко Солаков,  председателят на Конституционния съд на Република Казахстан Игор Рогов и втори секретар на посолството на Република Казахстан в Република България – Бауржан Сарсембеков.

новина тип: