В Казахстан ще се проведат предсрочни парламентарни избори

Извънредните избори за Меджлис – долната камара на двукамарния парламент Република Казахстан, са насрочени за 20 март, 2016 г. Инициативата за провеждане на предсрочни парламентарни избори е на депутати от Меджлиса. Тя бе подкрепена от народа и от президента на Казахстан, който подписа Указ за предсрочно прекратяване на пълномощията на V Меджлис на парламента. На 20 януари Централната избирателна комисия на  Република Казахстан утвърди календарните планове на основните мероприятия по подготовката и провеждането на избирателните кампании. Основните етапи включват: издигане на кандидати по партийни списъци – до 8 февруари, регистрация на партийните списъци – до 19 февруари. В съответствие със Закона за изборите, право да издигат кандидат‐депутати в Меджлиса по партийни списъци имат политическите партии, а право да издига кандидат‐депутати в Меджлиса от Асамблеята на народа на Казахстан има Съветът на Асамблеята. За да бъде един гражданин избран за депутат в Меджлиса, той трябва да отговаря на изискванията, установени в конституцията на Република Казахстан. Така, според разпоредбите на Основния закон на страната, за депутат в Меджлиса може да бъде избирано лице, навършило 25‐годишна възраст, гражданин на Република Казахстан и постоянно пребиваващ на територията на Казахстан през последните десет години. Нямат право да бъдат избирани граждани, признати от съда за недееспособни, а също така намиращите се в местата за лишаване от свобода със съдебна присъда. Включването в партийния списък за избиране на депутат в Меджлиса се извършва с мнозинство на гласовете на членовете на висшия орган на политическата партия. Политическите партии нямат право да включват в партийните списъци лица, които не са членове на тази политическа партия.

Сроковете за издигане на кандидат‐депутати в Меджлиса от Асамблеята на народа на Казахстан и от политическите партии са различни.

Издигането на кандидат‐депутати в Меджлиса от Асамблеята на народа на Казахстан е със срок 29 февруари, а регистрацията им – от 29 февруари до 5 март. Издигането на кандидат‐депутати в маслихати (местни представителни органи) е със срок 19 февруари, 2016 г.

новина тип: