Република Казахстан е индустриална страна. Eдин от основните източници на икономическия й растеж е добивът на полезни изкопаеми. В страната има над 5 000 находища, чиято стойност се оценява на десетки трилиона щатски долара. Републиката се нарежда на първо място в света по проучени запаси от цинк, волфрам и барит, на второ – сребро, олово и хромит, трето – мед и флуорит, четвърто – молибден, шесто – злато.

Казахстан има и значителни запаси от нефт и газ, които са съсредоточени в западните региони. Днес страната принадлежи към категорията на водещите световни петролни производители, добивайки над 80 милиона тона нефт и газ кондензат годишно. Планирано е да се увеличи годишното производство до 120 милиона тона до 2020 г. Сега Казахстан е на 9-то място в света по проучени петролни запаси. В допълнение, републиката заема 8-то място в световната таблица на рекордите за въглищни находища и 2-ро място за запас от уран.

Традиционно много внимание се отделя на развитието на селското стопанство в страната. Казахстан е един от десетте най-големи износители на зърно в света и е един от водещите износители на брашно. 70% от обработваемата земя на север е заета от зърнени и технически култури – пшеница, ечемик, просо. На юг се отглеждат ориз, памук и тютюн. Казахстан е известен със своите градини, лозя, пъпеши и тиквички. Водещият отрасъл на селското стопанство остава животновъдството, чиито ключови области са отглеждането на едър рогат добитък, коне, камили и прасета. Птицевъдството и риболовът също се развиват в републиката.

За кратък исторически период – откакто Казахстан придоби независимост през 1991 г., БВП на глава от населението се е увеличил 16 пъти – от 700 до 12 000 щатски долара – феноменален резултат дори в сравнение с бързо развиващите се югоизточни държави – "тигрите". Според оценките на британски специалисти Казахстан е на трето място сред 25-те най-динамични икономики от първото десетилетие на 21-ви век, отстъпвайки само на Китай и Катар. Според класификацията на Световната банка републиката е включена в групата страни с ниво на доходите над средното.
През годините на независимост в Казахстан бяха привлечени 200 милиарда долара чуждестранни инвестиции, което представлява 70% от всички инвестиции, привлечени в Централна Азия. Златните и валутните резерви на страната в края на 2016 г. възлизат на 90,8 милиарда щатски долара, от които 61 милиарда долара от Националния фонд. В оценката на Световната банка за условията на стопанска дейност през 2017 г. Казахстан заема 35-о място, изпреварвайки всички страни от ОНД.
Външният оборот на Казахстан през 2016 г. възлиза на повече от 552 милиарда щатски долара. Основните продукти за износ са продукти от минното дело, горивата и енергетиката, металургичната и химическата промишленост, както и зърнопроизводството. Основните търговски партньори на републиката са Русия, Китай, държавите от Европа и ОНД.

В рамките на икономическата диверсификация в страната се изпълнява успешно Държавната програма за усилено индустриално-иновационно развитие. В съответствие с тази стратегическа инициатива съществуващите предприятия и отрасли в цялата страна се модернизират и се създават нови.
Казахстан реализира мащабен проект "Нов път на коприната", който трябва да възроди историческата роля на държавата като основен свързващо звено на континента и да го превърне в най-големия бизнес и транзитен център на региона – своеобразен мост между Европа и Азия. В резултат на реализацията на този мегапроект до 2020 г. обемът на транзитните товари през републиката трябва да се увеличи почти два пъти, като достигне  най-малко 50 милиона тона годишно.

ЕКСПО 2017
От 10 юни до 10 септември, 2017 Казахстан проведе първото международно специализирано изложение "ЕКСПО-2017" на тема "Бъдещето на енергията" в Централна Азия и страните от ОНД. В изложбата взеха участие 115 държави и 22 международни организации. Общият брой на участниците надхвърли 3 милиона посетители. Международният център за "зелени" технологии, международният Технопарк за ИТ стартиращи компании, както и международният финансов център "Астана", базирани на изложението, са амбициозни проекти, предназначени да се превърне Казахстан в основен център на иновационните технологии в Централна Азия и в един от 20-те най-добри финансови центрове в света.